Cisco Greece
Share

Δέσμευση στη διαρκή μάθηση με ισχυρή έμφαση στην τεχνολογία


23/07/2018


Δημοσιεύθηκε 2/7/18 στην Ναυτεμπορική.

Φανταστείτε έναν κόσμο υπερ-συνδεσιμότητας στον οποίο οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μιας κρίσης άσθματος και ένα κτήριο μπορεί να ανιχνεύσει μια διαρροή αερίου και να την περιορίσει. Αυτός ο κόσμος είναι εδώ. Αυτή η εποχή είναι τώρα. Διανύουμε την εποχή της Ψηφιοποίησης. Στον ψηφιοποιημένο κόσμο μας, όταν οι άνθρωποι συνδέονται, προκύπτουν εκπληκτικές ευκαιρίες και η Cisco πιστεύει ότι η επίδραση της ψηφιοποίησης στην κοινωνία θα είναι πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή του διαδικτύου μέχρι σήμερα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιοποίηση για να βοηθήσουμε στην επίλυση μερικών από τα πιο ακανθώδη προβλήματα παγκοσμίως, όπως η λειψυδρία, η πείνα, η άνιση κατανομή των εισοδημάτων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η φτώχεια, η μετανάστευση… και η ανεργία. Κι όμως, παρά τις πλούσιες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, ζούμε σε έναν κόσμο πολύπλοκων παγκόσμιων προκλήσεων που επηρεάζουν βαθιά την κοινωνία μας -από την κλιματική αλλαγή μέχρι την υγεία και τις οικονομικές προκλήσεις. Η ανεργία ξεχωρίζει ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ιδίως στους νέους όπου σημειώνει ποσοστό που είναι πρακτικά τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό των ενηλίκων.

Η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί. Η εκπαίδευση από μόνη της δεν επαρκεί. Η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση των θέσεων εργασίας και του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε απαιτούν μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση προσαρμογής των δεξιοτήτων στις θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στη Cisco, έχοντας ένα επιτυχημένο παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ένα εδραιωμένο ιστορικό επιδόσεων στις αποτελεσματικές παρεμβάσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), και την αποδεδειγμένη ικανότητα να αποτυπώνουμε τις τάσεις της αγοράς, θεωρούμε ότι η δέσμευση στη διαρκή μάθηση με ισχυρή έμφαση στην τεχνολογία και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και νοοτροπία, σε συνδυασμό με την κοινωνική συνείδηση, έχει καταστεί θεμελιακή για την επιτυχία του ατόμου.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνολογίας για να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά εργαζομένων που θα λύνουν τα παγκόσμια προβλήματα καινοτομώντας σαν τεχνολόγοι, σκεπτόμενοι σαν επιχειρηματίες και δρώντας σαν φορείς κοινωνικής αλλαγής.

Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που θα τους επέτρεπαν να συμμετάσχουν στην ψηφιακή οικονομία. Το 39% των εργοδοτών αναφέρει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί τον κορυφαίο λόγο ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας στην κατώτερη βαθμίδα πρόσληψης, ωστόσο το 72% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι απόφοιτοι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Πρέπει να αυξήσουμε την πρόσβαση στην κατάρτιση και να βασίσουμε αυτή την κατάρτιση στις ανάγκες των εργοδοτών για τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να τροφοδοτήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι ως το 2022 θα πρέπει να δημιουργηθούν 280 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας ώστε να κλείσει το χάσμα στην απασχόληση παγκοσμίως. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τα άτομα που εργάζονται απομονωμένα δεν μπορούν να επιλύσουν την πρόκληση της ανεργίας. Πρέπει να συνεργαστούμε εντός του υφιστάμενου οικοσυστήματος για να δημιουργήσουμε περιφερειακές στρατηγικές που καλλιεργούν το πλήθος και το είδος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε οι χώρες να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση. Όχι μόνο είναι σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά προσφέρει επίσης τεράστιες ευκαιρίες για τους άνεργους νέους.

Αν αυξανόταν η πρόσβαση στην κατάρτιση σε συναφείς δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τεχνολογικές μεταβάσεις, όπως η ψηφιοποίηση, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπιών, προάγοντας συγχρόνως ένα οικοσύστημα που προωθεί την ψηφιακή καινοτομία, ο αντίκτυπος θα ήταν εκθετικός. Οι κοινότητες και οι εταιρείες θα ήταν σε θέση να υλοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση, με τη βοήθεια ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που μπορεί να καινοτομεί, να αναπτύσσει, να κατασκευάζει και να συντηρεί τα απαιτούμενα συστήματα. Θα αποκομίζαμε επίσης τα οφέλη που φέρνει η εισαγωγή νέων ιδεών στην αγορά, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μερικές φορές οι ιδέες αυτές θα επιλύσουν κάποιες από τις πιο περίπλοκες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Αξιοποιώντας τα διδάγματά μας

Η Cisco δεσμεύεται να βοηθά τα άτομα να αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα ψηφιακή οικονομία. Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε επενδύσει στην επιτόπια έρευνα και έχουμε διδαχθεί από τις παρεμβάσεις μας να κατανοούμε τον αντίκτυπό τους και να αξιοποιούμε τα διδάγματά τους. Συμμετέχουμε και επενδύουμε σε προγράμματα ΕΚΕ στους τομείς όπου έχουμε να προσφέρουμε τα περισσότερα και μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές. Για αυτό τον σκοπό, η Cisco και το Cisco Foundation συμπράττουν με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τοπικούς φορείς για να υλοποιήσουμε πολλά από τα προγράμματα ΕΚΕ. Στηρίζουμε τις οργανώσεις που έχουν κοινό όραμα με εμάς μέσω χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η Cisco εντοπίζει εταίρους με καινοτόμα προγράμματα που βασίζονται στην τεχνολογία, τα οποία βελτιώνουν την απόδοση και τη συμμετοχή των μαθητών κυρίως στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες. Η Cisco συνεργάζεται επίσης με ΜΚΟ για την προώθηση της οικονομικής αυτάρκειας καθιστώντας διαθέσιμη την τεχνολογία σε υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς και παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, δεξιότητες και χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ναυαρχίδα των προγραμμάτων μας ΕΚΕ, το Cisco® Networking Academy® αποτελεί επιτυχημένο μοντέλο για την καινοτομία στην τεχνική εκπαίδευση. Η ταχεία ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία έχει αποδείξει την ευελιξία του προγράμματος ως προς την ποικιλομορφία των σπουδαστών, τον αριθμό και την ποικιλία των εταίρων, το εύρος, τη συνάφεια και τη συνοχή του προγράμματος σπουδών, αλλά και την ικανότητα παρακολούθησης των νέων τεχνικών και παιδαγωγικών εξελίξεων. Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία σε τάξη, οι σπουδαστές του προγράμματος Networking Academy έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία προσομοίωσης και μπορούν να ελέγξουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους μέσω παγκόσμιων διαγωνισμών.

All rights reserved to Sandra Cifo

Για να αξιοποιηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης που φέρνει η ψηφιοποίηση, ο κόσμος χρειάζεται εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις εργασίας στο πεδίο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε κάθε χώρα και σχεδόν σε κάθε τομέα. Το πρόγραμμα Networking Academy συνεργάζεται με περισσότερα από 10.000 ιδρύματα που διδάσκουν ψηφιακές δεξιότητες σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο σπουδαστές κάθε χρόνο, σε πάνω από 180 χώρες, με στόχο να παρέχει μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες στα άτομα και να αναπτύξει ένα δίκτυο καινοτόμων εργαζόμενων που θα αποτελέσουν το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Το πρόγραμμα Networking Academy της Cisco όχι μόνο προετοιμάζει τους σπουδαστές για τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Cisco, αλλά προσφέρει και μια σειρά από τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που στηρίζουν τους σπουδαστές καθώς μετεκπαιδεύονται, προετοιμάζονται να εργαστούν εκτός του τομέα ΤΠΕ ή να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Η Cisco εξελίσσει συνεχώς αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζοντας κάθε φορά το πρόγραμμα σπουδών στο επόμενο κύμα επιθυμητών δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση και να αναπτύσσει προγράμματα σπουδών για σταδιοδρομίες σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Έχουμε ενσωματώσει το IoT (Internet of Things) και την ασφάλεια σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών μας. Εισάγουμε ταχύρρυθμες επιλογές κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εργοδότες. Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτές, ηγέτες του κλάδου και φορείς κοινωνικής αλλαγής για να δημιουργήσουμε άμεσα και από κοινού προγράμματα σπουδών, εμπειρίες και επιχειρηματικά μοντέλα που θέτουν τους εκπαιδευόμενους σε μια σταθερή πορεία προς την απασχόληση ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Tags