Cisco Greece
Share

Κωδικός: Αλλαγή mindset!


21/02/2017


Την έντονη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχειρηματική πραγματικότητα, αλλά και τις απαιτούμενες μεταβολές στο σκεπτικό, το “μείγμα” των επενδύσεων και την πρακτική που ακολουθούν οι εταιρείες επισημαίνει ο κ. Oren Seliger, IT Theater Leader EMEAR-South της Cisco Systems.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο 2017 στο περιοδικό Netweek.

Δίχως αμφιβολία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το πλέον “hot” ζήτημα στην διεθνή επιχειρηματική αγορά, το οποίο -μεταξύ άλλων- “αγγίζει” κάθε πτυχή της λειτουργίας τους. Ακόμη και τον τομέα της επικοινωνίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Oren Seliger, IT Theater Leader EMEAR-South της Cisco Systems: “Το κύριο μέλημα και ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξία τους για λογαριασμό κάθε επιχείρησης. Με ποιο τρόπο; Από τη μια πλευρά, σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα και εφαρμογές και από την άλλη υιοθετώντας ακόμη και σε πρωϊμο στάδιο κάθε νέα εξέλιξη στον τομέα των επικοινωνιών”.

Cisco Roadshow

Oren during Cisco Roadshow 2017 in Athens

Πρώτα δοκιμάζουμε, έπειτα πουλάμε!
Ο κ. Seliger είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, υποστήριξη και την επίδειξη της πληροφοριακής υποδομής της Cisco στις ευρύτερες αγορές της Νοτίου Ευρώπης. Ο ίδιος και η ομάδα του είναι οι πρώτοι που δοκιμάζουν και αξιολογούν κάθε νέο τμήμα υποδομής που χρησιμοποιείται από την εταιρεία, ενώ την ίδια στιγμή προτείνεται και στους πελάτες της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “στην Cisco εφαρμόζουμε πάντοτε και για ικανό χρονικό διάστημα τις λύσεις που αναπτύσσουμε, πριν καν τις λανσάρουμε στην αγορά. Χρονικό διάστημα που λειτουργεί -μεταξύ άλλων- τόσο προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και να βελτιώσουμε τυχόν ατέλειες ή δυσλειτουργίες. Ένα από τα πλέον τρανταχτά παραδείγματα που μας αφορούν έχει να κάνει με το orchestration ιδιωτικού και δημόσιου cloud. Παλαιότερα απαιτούταν χρονικό διάστημα της τάξεως των 3 μηνών ή αλλιώς 12 εβδομάδων προκειμένου να υλοποιηθεί. Σήμερα, αυτό γίνεται σε μόλις… 8 λεπτά! Κάτι που έγινε πράξη χάρη στην εφαρμογή της απλοποίησης, καθώς επίσης της αυτοματοποίησης διαδικασιών, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάσαμε μια ολοκληρωμένη πελατοκεντρική εμπειρία, συγκεντρώνοντας και ομαδοποιώντας πολλαπλές λειτουργίες που βρίσκονταν διάσπαρτες. Αποτέλεσμα; Να μειώνεται σε εντυπωσιακό βαθμό ο χρόνος του VM provisioning, με την ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας self-service υλοποίησης”.

Εκ βάθρων αλλαγή σκεπτικού και αναδιανομή επενδύσεων
Προκειμένου το digital transformation να λάβει “σάρκα και οστά”, η Cisco έχει επανακαθορίσει τη συνολική πορεία που ακολουθεί προς την κατεύθυνση του πλήρους μετασχηματισμού της. Για την ακρίβεια, μια από τις βασικές αλλαγές που πραγματοποιήσαμε αφορούσε το “μείγμα” και την εν γένει “βαρύτητα” των επενδύσεών μας. Έτσι, λοιπόν, αναδιατάξαμε τις τελευταίες προκειμένου το 50% να σχετίζεται με δράσεις επιχειρησιακής λειτουργικότητας, την οποία και θέσαμε στη βάση της λογικής μας προκειμένου να “τρέχει” την καθημερινότητα της εταιρείας.

Όσο για το υπόλοιπο 50% το διαθέσαμε ισομερώς στην περαιτέρω διαμόρφωση και εξέλιξη της επιχειρηματικής εμπειρίας, η οποία έχει “επιφορτιστεί” με την κλιμάκωση και την βελτιστοποίηση του οργανισμού, καθώς επίσης και στην στρατηγική ανάπτυξη που τοποθετήσαμε στην κορυφή της πυραμίδας των ΙΤ επενδύσεών μας. Αυτή, θα στρέφεται στην περαιτέρω ανάπτυξη και την διαμόρφωση καινούριων προϊοντικών προσφορών ή ακόμη και υπηρεσιών. Θα πρέπει να επισημάνω πως η Cisco καινοτομεί με την συγκεκριμένη προσέγγιση, καθώς η λογική που ισχύει στην αγορά μέχρι σήμερα είναι έντονα διαφορετική: Το 64% των επενδύσεων τοποθετούνται στην επιχειρησιακή λειτουργικότητα, το 20% στην επιχειρηματική εμπειρία και μόλις το 16% σε δράσεις και πολιτικές στρατηγικής ανάπτυξης.

Tags:
Tags