Cisco Greece
Share

Ασφαλής και απλοποιημένος ο δρόμος προς την ψηφιοποίηση της επιχείρησης


26/10/2015


Η ψηφιοποίηση της επιχείρησης (digitization of business) αποτελεί, ίσως, το κεντρικό συστατικό της στρατηγικής κάθε επιχείρησης που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι τεχνολογίες υπάρχουν, είναι προσιτές και οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να δημιουργήσουν ένα πλάνο δράσης στο οποίο θα ενσωματώσουν την πορεία προς το μέλλον.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον Νικόλα Κονδάκη και δημοσιεύθηκε στις 26/10/2015 στο περιοδικό Netweek.

netweek:Tι ακριβώς σημαίνει ψηφιοποίηση της επιχείρησης (digitization of business);

Αντώνης Τσιμπούκης: Η ψηφιοποίηση της επιχείρησης χωρίζεται σε δύο μέρη: Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ψηφιοποίηση που αφορά τη σχέση της επιχείρησης με τον «έξω κόσμο», τους πελάτες και συνεργάτες της. Βασικός στόχος της εν λόγω μορφής είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη.

Από την άλλη, υπάρχει η ψηφιοποίηση που αφορά το εσωτερικό της επιχείρησης, όπως είναι οι διαδικασίες, η λειτουργία, η παραγωγή. Στόχος της είναι ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός, η αύξηση της απόδοσης, η μείωση του λειτουργικού κόστους. Με το Internet of Everything (IoE) είναι, πλέον, εφικτή η ψηφιοποίηση όλων των πτυχών μιας επιχείρησης.

nw: Ποιοι παράγοντες οδηγούν προς έναν τέτοιο μετασχηματισμό; Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι λόγοι να προχωρήσει μια επιχείρηση στην ψηφιοποίηση;

A. Τσιμπούκης: Κυρίαρχος παράγοντας είναι οι ανταγωνιστικές πιέσεις. Οι δυνάμεις του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να φτάσει το μήνυμα μιας επιχείρησης πρακτικά σε όλο τον κόσμο άμεσα, καθιστούν την ψηφιοποίηση απαραίτητη.

Η σημερινή μορφή του Internet δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν παρουσία παντού, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. Και αυτό είναι εφικτό με μικρό λειτουργικό κόστος που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν από 20 χρόνια – και φυσικά μεγάλο επιχειρηματικό όφελος. Πιστεύω ότι όποια εταιρεία δεν προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και αγνοεί την ψηφιοποίηση, βάζει σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη.

Δείτε για παράδειγμα, επιχειρήσεις, όπως η Kodak, που επέλεξαν να διατηρήσουν την παραδοσιακή  τους δραστηριότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιμονή της στη χρήση φιλμ) και τελικά εξαφανίστηκαν, καθώς οι «ψηφιακές εξελίξεις» τις ξεπέρασαν και μάλιστα ταχύτατα. Η επίδραση της ψηφιοποίησης είναι ραγδαία και μετασχηματίζει τα πάντα «στο πέρασμά» της. Θα έλεγα ότι μετασχηματίζει ακόμα και ολόκληρους κλάδους, όπως αυτός της μουσικής βιομηχανίας, παρασύροντας σε αλλαγή όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο.

nw: Ποιες είναι οι στρατηγικές επιχειρηματικής τεχνολογίας που διαμορφώνουν το νέο τοπίο;

A. Τσιμπούκης: Για να καταφέρει μια επιχείρηση να είναι αποδοτική και να προσφέρει βέλτιστη εμπειρία στον πελάτη της, πρέπει να είναι και κατάλληλα οργανωμένη. Η επιμονή στους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας θα οδηγήσουν νομοτελειακά σε αύξηση λειτουργικού κόστους, με χαμηλή μάλιστα αποτελεσματικότητα. Από την άλλη, το Internet of Everything συμβάλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, της παραγωγικότητας και, εν τέλει, της επαφής με τον πελάτη σε ένα ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Όπως επανειλημμένως έχω αναφέρει, το IoE – ως τεχνολογία – υπήρχε εδώ και καιρό. Σήμερα όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει, σε προσιτό κόστος και άμεσα αποτελέσματα. Δείτε, για παράδειγμα, την επίδραση των Big Data και των Analytics. Θα έλεγα ότι οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να βασίσουν όλη την επιχειρηματική τους δράση στα στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέγουν μέσα από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και διαδικασίες.

nw: Tι σημαίνει το Internet of Everything για τη Cisco και ποιες τεχνολογίες ενσωματώνει;

Α. Τσιμπούκης: To Ιnternet of Everything αποτελεί το συνδυασμό πολλών διαφορετικών τεχνολογιών. Ενσωματώνει τεχνολογίες cloud computing, Big Data, υποδομές Data Centers, αισθητήρες, δίκτυα κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίαρχη ανάγκη των επιχειρήσεων είναι η συλλογή και η ανάλυση των σωστών δεδομένων τη σωστή στιγμή. Πάρτε για παράδειγμα μια υποδομή cloud, στην οποία έχει εγκατασταθεί η λύση Cisco Meraki. Tι προσφέρει στην επιχείρηση;

Πρώτον, τη βοηθάει να κατανοήσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή, του πελάτη της με ακρίβεια. Μπαίνει ο πελάτης, για παράδειγμα, στο Facebook μέσα από το κινητό του στο ασύρματο δίκτυο του καταστήματος που επισκέπτεται για να κάνει τις αγορές του και δίνει πληροφορίες στην επιχείρηση: τους διαδρόμους στους οποίους κινείται, τα προϊόντα που ψωνίζει, μέχρι και, ενδεχομένως, για την ουρά στην οποία θα στηθεί για να πληρώσει.

Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια πληροφορία σε πραγματικό χρόνο είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επιχείρηση, η οποία μπορεί να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την εμπειρία του. Αν κάποιος πελάτης στέκεται σε μια ουρά για πολλή ώρα σημαίνει ότι υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα. Αν στέκεται σε κάποιο συγκεκριμένο ράφι σημαίνει ότι κάτι τον έχει τραβήξει εκεί.

Δεύτερον τη βοηθάει να κατανοήσει τη λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η λειτουργία μιας εταιρείας βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως αυτούς που έχουν να κάνουν με την υποδομή του κτιρίου της. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγονται από αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κτιρίου και έχοντας καλύτερη άποψη για το πώς συμπεριφέρεται το κτίριο, η επιχείρηση μπορεί να μειώσει κατά πολύ το λειτουργικό της κόστος και,παράλληλα, να προσφέρει στους εργαζόμενους καλύτερη ποιότητα ζωής στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Τέλος, η επίδραση του Internet of Everything πηγαίνει πολύ πέραν της επιχείρησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της καθημερινότητάς μας, μέσω της εφαρμογής του στη δημιουργία της «έξυπνης πόλης». Τα οφέλη είναι σημαντικά, καθώς όχι μόνο δίνουν «έξυπνες» υπηρεσίες σε πολίτες ή/και τουρίστες, αλλά βελτιώνουν και την οργάνωση πολλών λειτουργιών του Δήμου.

nw: Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και του CIO στη νέα πραγματικότητα της ψηφιοποιημένης επιχείρησης;

Α. Τσιμπούκης: Οι CIO παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η τεχνογνωσία τους, τους δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας τους, μέσω των προγραμμάτων ψηφιοποίησης και των αντίστοιχων επενδύσεων που προγραμματίζουν.

Στο παρελθόν, ο CIO ακολουθούσε όλη τη διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας, πλάνων μάρκετινγκ, πωλήσεων κ.λπ. και καλούνταν να τα υλοποιήσει. Σήμερα ο CIO, έχοντας γνώση και άποψη για το τι σημαίνει ψηφιοποίηση, μπορεί και πρέπει να συμμετέχει πολύ πιο ενεργά στη δημιουργία του επιχειρηματικού πλάνου (το οποίο ενσωματώνει στοιχεία ψηφιοποίησης) και φυσικά στην επιτυχία του.

Ο CIO στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί τον άνθρωπο-κλειδί γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο customer experience (τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω της ψηφιοποίησης) και στην υλοποίηση της διαδρομής προς την ψηφιοποίηση, όπου είναι αρμόδιος για να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή που θα οδηγήσει στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Για να αναλάβει τέτοιου είδους ευθύνες, είναι πασιφανές ότι ο ρόλος του CIΟ μέσα στην επιχείρηση αναβαθμίζεται.

nw: Σε ποιες λύσεις βασίζει η Cisco την υλοποίηση του Internet of Everything;

 Α. Τσιμπούκης: Η Cisco προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα εξοπλισμού, λύσεων, υπηρεσιών. Οι λύσεις είναι τόσες που εκτείνονται στην ασφάλεια, την ανάλυση των δεδομένων, τα δίκτυα, τις ασύρματες υποδομές, το cloud computing, τους αισθητήρες κοκ. Στόχος μας είναι να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας, τόσο για τις δράσεις ψηφιοποίησης που θα έχουν στόχο τον πελάτη όσο και για εκείνες που θα έχουν στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, όμως, ότι δεν είναι μόνο οι λύσεις της Cisco. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των δράσεων ψηφιοποίησης παίζει το οικοσύστημα του Internet of Everything. H τάση αυτή τη στιγμή βασίζεται πολύ στις συνέργειες και το οικοσύστημα ως σύνολο. Αναφέρομαι στην ενσωμάτωση τεχνογνωσίας που μπορεί να προέρχεται από μια μικρή niche εταιρείας έως μια μεγάλη πολυεθνική. Πιστεύουμε ότι οι συμπράξεις είναι αυτές που βοηθούν, ώστε να δοθεί το καλύτερο αποτέλεσμα και στην επιχείρηση και στον τελικό πελάτη.

nw: Αποτελεί η ευαισθησία στην ιδιωτικότητα εμπόδιο στη διαδρομή προς την ψηφιοποίηση;

Α. Τσιμπούκης: Η άντληση των στοιχείων και της συμπεριφοράς ενός πελάτη ή ενός ιδιώτη, όταν αυτό γίνεται καλόβουλα (και έτσι γίνεται, καθώς δεν θέλει μια επιχείρηση να κάνει κακό στους πελάτες της), οδηγεί στη βελτίωση της δικής του εμπειρίας. Το να παρουσιάζει κανείς στον καταναλωτή ένα προϊόν μέσα από μια ψηφιοποιημένη πλατφόρμα που θα τον βοηθήσει να πάρει σωστές και πιο γρήγορες αποφάσεις ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, σημαίνει ότι μένει, τελικά, ικανοποιημένος από την αγορά του και, το πιο πιθανό, είναι να ξανααγοράσει από το ίδιο κατάστημα. Το ότι υπάρχουν κακόβουλες πράξεις γύρω από το privacy και την ιδιωτικότητα, αυτό ισχύει παντού. Και στον φυσικό κόσμο. Δεν είναι το Internet ή η ψηφιοποίηση που το ενισχύει.

nw: Στρατηγικά η Cisco έχει μετασχηματιστεί από μια εταιρεία που προσέφερε κλασικό hardware και δίκτυα σε μια εταιρεία λύσεων και υπηρεσιών. Πώς προσαρμόζεται αυτή η στρατηγική στο πλαίσιο του IoE;

 Α. Τσιμπούκης: Πολύ μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή – και κάτι που έχει διαφοροποιήσει τη Cisco σε σχέση με τον παρελθόν – είναι ότι η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλη επένδυση στο software. Συνήθως, το hardware βρίσκεται στο υπόβαθρο. Αυτό όμως που έρχεται σε επαφή με το χρήστη είναι το software, είναι η εφαρμογή, είναι η πρόσβαση (μέσω του software) στην υποδομή. To software δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να αξιοποιήσει την υποδομή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, αναφερόμαστε σε software για Analytics ή software που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση ενός πλάνου ασφάλειας. Η επένδυση στο software αφορά σε όλες τις λύσεις υποδομών που προσφέρει και παρέχει αυτή τη στιγμή η Cisco.

nw: Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να πάρει μια επιχείρηση, πού πρέπει να κοιτάξει, πώς θα υλοποιήσει τη μετάβαση προς την «ψηφιοποιημένη επιχείρηση»;

Α. Τσιμπούκης: Σήμερα, θεωρείται άστοχο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να ψηφιοποιήσει τα πάντα αμέσως. Χρειάζεται όραμα, πλάνο και χρόνος. Κάθε εταιρεία αξιολογεί τα δικά της δεδομένα, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της για σήμερα και για το μέλλον. Επιπλέον, οι εταιρείες αξιολογούν, συνήθως, τα αποτελέσματα των πρώτων αρχικών επενδύσεων και στη συνέχεια αναλαμβάνουν δράση για επόμενες κινήσεις και επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Cisco έχει ξεκινήσει το Fast IT concept, το οποίο βοηθά στην ουσία μια επιχείρηση να υλοποιήσει τη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση, με συγκεκριμένα βήματα και με το ρυθμό που η ίδια έχει ορίσει. To Fast IT concept είναι ο «μπούσουλας», είναι η δομή και το πλάνο. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει και να δημιουργήσει ένα πλάνο δράσης για το πώς και μέχρι πού θέλει να φτάσει, σε ό,τι αφορά το όραμα της ψηφιοποίησής της.

Το Fast IT μπορεί να υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη ευελιξία, αυτοματισμούς, απλότητα και ασφάλεια. Oι βασικές συνιστώσες του Fast IT είναι το Application Centric Infrastructure (ACI), η υποδομή του Data Center, το security, το cloud, το mobility.

To Fast IT είναι μια ομπρέλα που περιλαμβάνει τα πάντα αλλά και τα αποδομεί με τέτοιο τρόπο ώστε το πλάνο δράσης της επιχείρησης να είναι πολύ πιο εύκολα αντιληπτό.

H λογική του Fast IT είναι η απλοποίηση και η αυτοματοποίηση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών που υπήρχαν έως σήμερα και μάλιστα σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι παλιότερα.

Για παράδειγμα, η εγκατάσταση μιας ασύρματης υποδομής είναι μια σχετικά εύκολη ενέργεια. Μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Αν όμως το ασύρματο δίκτυο μπει σε ένα σύνολο ενεργειών που επηρεάζει η μια την άλλη, τότε μια επιχείρηση καλείται να δημιουργήσει ένα πλάνο, το οποίο θα περιέχει, π.χ.. το ασύρματο δίκτυο, την ασφάλεια, το hardware, τις εφαρμογές. Τότε η υλοποίηση αρχίζει και λαμβάνει μια δομή. Γίνεται πιο δομημένη. Εδώ έρχεται το Fast IT concept, το οποίο αποτελεί τη δομή των τάσεων που χαρακτηρίζουν την Πληροφορική σήμερα και το ακριβές πλάνο δράσης και αξιοποίησής τους.

Συνεπώς το Fast IT δίνει τη δυνατότητα στη Διεύθυνση Πληροφορικής να αναπροσαρμόσει και να μετασχηματίσει την υπάρχουσα υποδομή της (η οποία μπορεί να περιέχει και legacy συστήματα), έτσι ώστε να είναι έτοιμη για να προσφέρει στην επιχείρηση ό,τι χρειάζεται για να υλοποιήσει το όραμα της ψηφιοποίησής της.

Και μέσα από τις τακτικές και στρατηγικές που έχουμε και εμείς, μπορούμε σε συζήτηση με τον πελάτη και τους συνεργάτες μας, να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου δράσης που να ικανοποιεί τους ρυθμούς τους.

Tags:
Tags