Cisco Suomi
Share

Sote-uudistus – ict-yksikön selviytymishaaste


13.4.2017


Sote-uudistus – ict-yksikön selviytymishaaste

Ict-yksiköiden kyvykkyys selviytyä sote-uudistuksesta ja tukea digitaalisten palveluiden kehitystä herättää usein huolta:

“Puhutaan tulevaisuuden sairaaloista, mutta meillä suurin osa on vielä menneisyyden sairaaloita.”

“Suurimmassa osassa Suomen sairaaloita ict-infrastruktuuri on niin vanhentunutta, ettei niiden varaan voi rakentaa digitaalisia palveluita.”

“Me on monta kertaa pyydetty it:ltä…, mutta niillä ei tunnu aika, kiinnostus tai osaaminen riittävän.”

Sote-organisaatioiden ict-yksiköt ovat juuri nyt historiansa haastavimmassa tilanteessa. Vaikka ict:lle sataa usein risuja, kolikon toinen puoli on poikkeuksellisen suuri kiinnostus ict:tä kohtaan ja vahva halu korjata ongelmat pikimmiten.

Nähdäkseni nykyinen kuilu sote-ammattilaisten odotusten ja ict-yksiköiden kyvykkyyksien välillä on yhdistelmä vaatimuksien nopeaa muuttumista ja viime vuosien aikana ict-yksiköihin kohdistunutta tiukkaa budjettikuria.

Digitalisaatio yllätti sote-ict:n

Digitalisaatio mielletään usein tulevaisuudeksi, josta saimme hienoja maistiaisia ja visioita taannoisessa Tulevaisuuden Sairaala -tapahtumassakin. On kuitenkin hyvä huomata, että itse asiassa digitalisaatio on jo hyvän aikaa hiipinyt vaivihkaa eri muodoissa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämän seurauksena

  • tietoverkkoihin on liitetty vuosi vuodelta yhä enemmän ja mitä erilaisimpia laitteita
  • sovellusten vaatimukset ja liiketoimintakriittisyys on kasvanut
  • tietoa käsitellään, tallennetaan ja siirretään valtavasti enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten.

Silti useimmat ict-yksiköt tuottavat suurta osaa palveluitaan lähes samaan tapaan kuin jo 15–20 vuotta sitten täysin erilaisessa toimintaympäristössä ja hyvin kehittymättömillä teknologiaratkaisuilla.

Jos monet palvelut ja toimintamallit natisevat jo nyt liitoksistaan, ict-yksiköillä on kiire uudistua ennen kuin digitalisaatio haastaa ne toden teolla. Tavoitteena kuitenkin tulisi olla ict-yksikön nouseminen sisäisten asiakkaiden innovaatiokumppaniksi.

Taakkana infrastruktuurin korjausvelka

Tiukkojen budjettien vuoksi ict-yksiköt ovat joutuneet lykkäämään investointejaan ja osa-optimoimaan yksittäisiä hankintoja kokonaisuuden toimivuuden kustannuksella. Tästä syystä useimpien sote-organisaatioiden ict-infrastruktuurissa on tällä hetkellä tuntuvasti korjausvelkaa ja sen myötä alhainen automaatioaste. Pitkälti juuri sen vuoksi

  • palveluiden laadun varmistaminen on vaikeaa
  • ylläpitotyö ja tulipalojen sammuttelu syövät leijonanosan henkilöresursseista
  • kehitys- ja muutostyöt ovat usein tuskaisen työläitä ja hitaita.

Ict-palveluketjut ovat useimmiten monimutkaisia ja vaativat paljon manuaalista konfigurointityötä. Siksi edes kohtuullinen palveluiden toimivuus on suorastaan pieni ihme.

Teknisesti ict-infrastruktuuri voidaan nykyisin automatisoida hyvin pitkälle. Automatisoinnin avulla vapautetaan henkilöresursseja uuden luomiseen ja parannetaan muutosnopeutta dramaattisesti. Samalla voidaan varmistaa sovellusten suorituskyky ja tietoturva.

Yhteistyöllä parempaa

Jotta ict pystyisi vastaamaan sote-ammattilaisten yhä kasvaviin odotuksiin, ict-yksiköissä tarvitaan ajatus- ja toimintamallin muutosta. Perinteisestä teknologiakeskeisestä lähestymistavasta tulisi siirtyä palvelu- ja kyvykkyysmalliin. Yksittäisten teknologiasiilojen osaoptimoinnin sijaan ict-yksiköiden tulisi kehittää ja hankkia toimivia “end-to-end”-kokonaisuuksia.

Yksin ict-yksikkö ei tätä muutosta voi kuitenkaan tehdä. Sote-ammattilaisten tulee oppia tekemään yhteistyötä ict-yksikön kanssa, jotta palveluita osataan ja uskalletaan kehittää aidosti tarpeiden pohjalta. Luonnollisesti ict-infrastruktuurin modernisointiin tarvitaan myös investointeja.

Sote-uudistus on myös uudistumismahdollisuus

Ict:n näkökulmasta sote-uudistus on valtava urakka, suorastaan selviytymishaaste. On selvää, että kymmenien tai jopa satojen sovellusten integrointiin ja yhdenmukaistamiseen kuluu vuosia.

Uusien ict-yksiköiden rakentaminen avaa kuitenkin myös poikkeuksellisen mahdollisuuden määrittää näiden uusien ict-yksiköiden organisointi ja toiminta. Niin ikään kuntien sote-toimintoja ja sairaanhoitopiirejä integroitaessa maakunnalliseen ict-yksikköön tehtäväksi tulee myös infrastruktuurihankintoja, jotka voivat oikein toteutettuna viedä kyvykkyyksiä harppauksin eteenpäin ja samalla vapauttaa kipeästi kaivattuja resursseja uusien digitaalisten palveluiden rakentamiseen.

Leave a comment