Cisco Suomi
Share

Miksi pilvistrategia on nyt tärkeämpi kuin koskaan?


21.10.2016


Teknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan ennen. Sanat, kuten mikropalvelut, Kubernetes, Mesosphere, Ansible, Salt, Docker, Mantl, Shipped ja Swift saattavat olla vieraita it:n ylläpitäjille. Sen sijaan Cloud Native-sovellusten parissa työskenteleville DevOps-henkilöille termit ovat tutumpia.

Lähestyvä digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista liiketoiminnan muutoksista. Gartnerin mukaan lähes kaikki digitalisaatiosta mitattavat hyödyt liittyvät Mode 2- eli Cloud Native sovelluksiin, joita mainittu DevOps-yhteisö kehittää. Todennäköisesti aliarvioimme tämän väistämättömän muutoksen nopeutta ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja pilvistrategiaan.

Yhä useampi yritys harkitsee siirtymistä pilveen. Organisaatioissa mietitään, mitä tehdä omille konesaleille tai palveluntarjoajilla pyöriville resursseille. Samalla varjo-it elää yrityksissä räjähdysmaisen kasvun aikaa, ja liiketoimintayksiköiden vaatimukset nopealle kapasiteetille, resursseille, sovelluskehitykselle, testaukselle tai muille tarpeille ajavat hankintoja it:n ulkopuolelle.

Tavallisesti hankinnat maksetaan luottokortilla yksiköiden omista budjeteista. Tämä aiheuttaa massiivisen tietoturvariskin, kontrolloimattomia kuluja ja hallitsemattoman kasvun, jota on vaikea pysäyttää. Suurimpana syynä varjo-it:lle on yrityksen it-yksikön tai palveluntarjoajan kyvyttömyys toimittaa liiketoiminnalle sen tarvitsemia resursseja riittävän nopeasti (tai ollenkaan), jolloin ohjelmistokehittäjät hakevat resurssinsa organisaation ulkopuolisista pilvipalveluista.

Yksi suurimmista asiakkaita askarruttavista kysymyksistä on lukittautuminen tiettyyn pilvipalveluun eli ”lock in”. Esimerkkejä löytyy niin isoista kuin pienistä yrityksistä, joissa on ensin tehty sovelluskehitystä ja -testausta ja lopuksi siirrytty tuotantoon esimerkiksi julkisessa pilvessä. Kapasiteetin kasvaessa kustannukset ovatkin lähteneet rajuun nousuun, ja palvelusta irrottautuminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi.

Lukittautumisen välttäminen on yksi tulevaisuuden pilvistrategian kulmakivistä. Edellytykset luodaan ottamalla käyttöön monipilviorkestrointi. Käytännössä sovellus voi olla ajossa oman tai palvelutarjoajan konesalin VMware-pohjaisessa ympäristössä.

Sovelluksen siirto esimerkiksi Amazoniin tai Azureen voidaan toteuttaa automaattisesti, sillä orkestrointi osaa muuttaa sovelluksen parametrit kohdepilven vaatimuksen mukaiseksi. Tämä perustuu siihen, että sovelluksen rakenne mallinnetaan ennen käyttöönottoa kertaalleen orkestrointityökalussa.

Mallinnuksessa määritellään muun muassa tiedot palvelintarpeesta, tallennuksesta, verkosta, sovelluskerroksen ohjelmistoista sekä niiden riippuvuuksista tietokantoihin. Tietoja hyödynnetään sovelluksen käyttöönotossa halutussa pilvessä, ja koko prosessi voidaan automatisoida.

Tällainen monipilvihallinta IaaS- ja PaaS-kyvykkyydellä sekä siihen liitetyillä sovelluskehitystyökaluilla antaa yritysten liiketoiminnalle täysin uudet mahdollisuudet sovellusten elinkaaren hallintaan. Testausta ja sovelluskehitystä voidaan tehdä täysin riippumattomasti missä tahansa ja sen jälkeen siirtää sovelluksia eri ympäristöihin riippuen niiden elinkaaren vaiheista.

Orkestrointi voidaan niin ikään liittää palveluhallinnan järjestelmiin sekä loppukäyttäjäportaaliin, jolloin se tuo yritykselle ”IT as a Service”-tyyppisen kyvykkyyden. Yrityksen it-yksikkö voi tarjota liiketoiminnan ja sovelluskehityksen vaatimukset täyttävän monipilviympäristön, joka sisältää tarvittavat alustat ja työkalut testauksesta tuotantoon ja täydelliseen elinkaaren hallintaan ilman varjokapasiteetin hankkimista ulkopuolelta.

Kehittyneimmät monipilvihallintaratkaisut, kuten Cisco CloudCenter (aiemmalta nimeltään CliQr), pystyvät jopa tekemään benchmark-testausta pilviympäristöille. Asiakas voi verrata sovellusten kustannusta ja suorituskykyä eri pilvipalveluissa, jolloin voidaan kertoa etukäteen mihin pilveen sovellus kannattaisi sijoittaa.

Kokonaisuudessaan monipilvihallintaratkaisut tuovat kauan puhutun cloud-brokeroinnin uudelle tasolle, jossa it-yksikkö voi olla liiketoiminnalle huomattavasti aiempaa relevantimpi. Tällaiset ratkaisut tulevat entisestään kiihdyttämään pilvipalveluiden ja palvelutarjoajien välistä kilpailua.

Monipilvihallinta on tulevaisuudessa välttämätön yrityksille, jotka haluavat pilvistrategian toimivan liiketoiminnan vauhdittajana ja tarjoavan joustavasti erilaisia vaihtoehtoja sovelluksen elinkaaren eri vaiheisiin kustannustehokkaasti ja lukittautumatta yksittäiseen pilvipalveluun.

Leave a comment