Cisco Suomi
Share

Digitalisaation voittajat ja häviäjät


7.6.2016


Digitalisaatio ja kaiken digitalisointi on yksi 2010-luvun kuumimmista puheenaiheista. Kuten aina suurissa murroksissa, myös digitalisaatiossa on voittajia ja häviäjiä.

Ciscon hallituksen puheenjohtaja John Chambers totesi viime vuonna uskovansa, että 10 vuoden kuluttua 40 prosenttia tämän hetken Fortune 500 -listan yrityksistä on lopettanut toimintansa, koska eivät selviydy toimialansa digitaalisesta murroksesta.

Päteekö sama kehitys yritysten lisäksi myös yksittäisiin maihin –  lakkaako 40% nykyisistä itsenäisistä valtioista kokonaan olemasta seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Tuskinpa, mutta on mahdollista, että kaikki nykyisistä hyvinvointivaltioista eivät säilytä asemaansa uudistumatta radikaalisti.

Mistä tulevaisuuden voittajat ja häviäjät sitten tulevat? Yhdysvaltalainen Tuftsin yliopiston Fletcher School of Law and Diplomacy on tutkinut aihetta tarkemmin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin viittäkymmentä maata. Maat valittiin tutkimukseen sillä perusteella, että niissä joko asuu valtaosa nykyisestä kolmesta miljardista internetin käyttäjästä tai niistä todennäköisesti tulee seuraavat miljardi käyttäjää. Maat jaoteltiin neljään kategoriaan digitalisaation kehitysasteen mukaan.

Viesti suomalaisille on karu: tutkimuksen mukaan Suomi on teknologisesti kehittynyt mutta taantuva maa. Skandinaavisiin naapureihimme ja pikkuveljenä pidettyyn Viroon verrattuna olemme hännänhuippuna “takana loistava tulevaisuus” -paikalla.

Elämme korkean teknologiapenetraation yhteiskunnassa, joka ei kykene kehittymään ympärillämme olevien maiden ja digitaalisen vallankumouksen edellyttämään tahtiin.

Omissa mielikuvissamme olemme maailman johtava teknologiayhteiskunta, mutta todellisuudessa maailma taisi ajaa ohitsemme jo vuosia sitten.

Mitä sitten tekevät nämä ns. digitalisaation huippumaat ja missä ne ovat Suomea parempia? Otetaan tarkasteluun Pohjois-Euroopan ykkönen, Viro.

Virolaiset ovet konseptitasolla leikitelleet ajatuksella siirtyä it:n kuluttajasta it:n tuottajaksi. Viron tavoitteena on tuottaa kansalaisten digipalveluita Country As A Service –tyyliin. Tällä hetkellä palveluita tuotetaan omaan käyttöön, mutta tulevaisuudessa niistä voisi olla mahdollista rakentaa myös kansallinen vientituote.

Jatkossa myös Oy Suomi Ab voi hyvinkin olla esimerkiksi Viron asiakas it-rintamalla. Kuulostaa hurjalta, eikö?

Luovuutta ja korkean teknologian osaamista löytyy myös Suomesta. Startup-kulttuurimme on vahva ja jopa korkeakoulujärjestelmämme kannustaa innovoimaan.  Aaltoes:n ja Startup Saunan kaltaiset organisaatiot ovat löytäneet paikkansa Suomessa.

Yrittäjyydestä ja uuden tekemisestä on tullut muodikasta. Uusia teknologiayrityksiä raikkailla liikeideoilla syntyy kuin sieniä sateella. Miksi digitalisaatio-asteemme ei silti kehity naapureidemme kanssa samaan tahtiin?

Usein syy vieritetään kankean julkisen sektorin ja turhan byrokratian kannettavaksi. Onkin totta, että julkisen sektorin toimintamallit eivät aina palvele nopeita ja ketteriä muutoksia.

Vaikka olemme vielä kaukana Viron esimerkistä, julkisen sektorin voimakas tahtotila ja halukkuus uudistua on kuitenkin selvästi aistittavissa.

Tärkein digitaalisen yhteiskunnan menestystekijä löytyy asenteista, ennakkoluulottomuudesta ja halusta heittäytyä.

Digitaalisen yhteiskunnan kulmakivet rakennetaan ruohonjuuritasolla, yksittäisten ihmisten arjessa ja valinnoissa. Tilaanko taksin vai Uberin? Täytänkö veroilmoitukseni verkossa vai paperilla? Käynkö terveyskeskuksessa vai varaanko etälääkärin? Lennätänkö asiantuntijan palaveriini piilaaksosta vai hyödynnänkö videoneuvottelua?

Sanotaan, että voittaminen luo voittamisen kulttuuria. Yhtä lailla digitaalisuus luo digitaalisuuden kulttuuria, ja digitalisaation pyörät täytyy saada pyörimään. Digitaalinen vallankumous lähtee yksilöistä ja yksilöt muodostavat kokonaisuuden.

Nyt on oikea aika toimia:

 

 

Leave a comment